عکس انار گلاسه

انار گلاسه

۸ دی ۰۰
چرا از بین همه پیامبران الهی، تنها حضرت عیسی(ع)، ازدواج نکرد؟چرا پاپ و کشیش ها، ازدواج نمی کنند؟!

یکى از سنّت هاى نیکوى بشرى که از دیر باز میان انسان ها متداول بوده، «ازدواج» است.
شاید هیچ پدیده‏اى به اندازه این سنّت حیات بخش، مورد توجه بشر نبوده است.

اما چرا حضرت عیسی مسیح، که از جمله پیامبران اولوالعزم است، ازدواج نکرد؟!

با مطالعه زندگی حضرت عیسی (ع)، درمی یابیم که ایشان با اصل ازدواج مخالفتی نداشته است، بلکه علت ازدواج نکردن ایشان شرایط خاص زندگی شخصی و جامعه ای بوده است که در آن زندگی می کردند. در روایتی بنقل طبرسی از حضرت علی (ع) آمده است که :

حضرت عیسی مسیح ، به جهت عمر کوتاه و اشتغال مداوم به سفرهای تبلیغی به نقاط مختلف، امکان ازدواج برایشان فراهم نشد.

روحانیون مسیحی و پاپ هم براساس این مسئله، ازدواج کردن را ممنوع اعلام کرده اند!!!چرا به حضرت عیسی علیه السلام مسیح ، می گویند؟
مسیح دو معنا دارد؟

در علت نام گذاری حضرت عیسی (ع) به مسیح گفته شده است که ایشان سیاح بود.
سیاحت، به معنای سیر کردن و سیاحت در زمین برای سفر دنیایی یا دعوت مردم به خدا

معنی دوم هم آن است که ، با مسح کردن بیماران ( جذامی و برص) آنها را شفا می داد.
#منبع ؛
- تاج العروس من جواهر القاموس، واسطی زبیدی، سید مرتضی، ج 4 ص 98،

- احتجاج، طبرسی، احمد بن علی، ج 1،

 


انار گلاسه
https://sarashpazpapion.com/recipe/6cbfc2aac380a654d3f36657ea6ff98a👆👆👆👆🌹🌹👆👆👆👆👆
...
نظرات