عکس تریلیچه
رها☕️
۶۰
۱.۶k

تریلیچه

۲۶ اسفند ۰۰
وقت آن شدکه به گل حکم شکفتن بدهی،
ای که سر انگشت تو آغاز گل افشانی ها🌱💫
عیدنیمه ی شعبان مبارکمون باشه دوستان نازنیم🥰🙏
تیرلیچه#کیک دسر ترکیه ی# سس کارامل خونگی#کیک سه شیر
دسر خامه ی# کیک خیس کاراملی# دسر شیک مجلسی🥧🍯🍹
...
نظرات