عکس روزمرگی
A♡H
۸۴
۸۶۸

روزمرگی

۲۰ فروردین ۰۱
اولین افطاری امسالم که متاهلم،جوجه کباب سیزده بدر،شام خونه خاله مهربونم،پیتزاخونه ی دوست صمیمیم،ماکارونی دست پخت همسروپسردائیش،ناگت مرغ برای اولین بار
و عکس اخرهم سوپرایز روز زن بود برام که خواستم به یادگار توپیجم باشه
بنظرتون کادوهاچی بودن؟😂😂
#حلیم#جوجه#مرغ#سالادماکارونی#قرمه#سبزی#پیتزا#ماکارونی#ناگت#مرغ#کیک
...
نظرات