عکس فرنی زعفرانی
Heli♡ya
۱۴۱
۸۱۵

فرنی زعفرانی

۷ اردیبهشت ۰۱
فرنی آرد برنج با مربای گل محمدی که مامان بزرگم درست کرده 😋😋


آرامش 🌷

آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد،

مشکلی وجود نداشته باشد،

یا کار سختی پیش رو نباشد،

☘ " آرامش" یعنی :

در میان صدها، مشکل و کار سخت،

دلی آرام وجود داشته باشد..!

#فرنی #فرنی_آرد_برنج #مربا#مربا_گل_سرخ
...