عکس آش دندونی
sisi
۴۷
۶۴۰

آش دندونی

۲۰ شهریور ۹۴
فکر نمیکردم آش دندونی اینقدر خوشمزه باشه ... تازه یکی از همسایه ها که اومد دوباره گرفت ... خلاصه اولین دندون پسرم یه آش خوشمزه نصیب ما کرد..
...
نظرات