عکس توپک و رولت خرما نذری

توپک و رولت خرما نذری

۲ ماه پیش
✅ از #کلیدهای_ارتباطی استفاده کنید نه از قفلها

قفل ها:
🔒تو نسبت به من بی توجه شدی!
🔒تو دیگر مرا دوست نداری!
🔒تو بلد نیستی با یک خانم چه طور رفتار کنی!

کلید ها:
🔑من به توجه تو نیاز داشتم و احساس کردم به من توجه نداری!
🔑من به محبت بیشتر تو نیاز دارم!
🔑من به این که به من بگویی دوستم داری نیاز دارم!
🔑دلم می خواهد با من این طوری صحبت کنی!
🔑من دوست دارم با من این طوری رفتار کنی!

قفل ها و کلیدها هردو یک مطلب را بیان می کنند اما به شیوه ای متفاوت

وقتی که شما درباره موضوعی از همسرتان انتقاد می کنید
وقتی قضاوت یا ادراک تان نسبت به وی را بیان میکنید
وقتی شما چیزی را به همسرتان گوشزد می کنید
شما در حال استفاده از قفل ها هستید که سرانجام به مشاجره ختم میشه

اما کلید ها فضای گفت وگو را، هرچند غمگین یا منفی باشد، به سوی باز شدن و یافتن راه حل پیش می برد
وقتی شما از احساس و انتظارات تان صحبت و بیان می کنید به چه چیزهایی نیاز دارید، هم به خاطر بیان احساس تان سبک و راحت می شوید و هم به همسرتان نشان می دهید که چه کار باید بکند.


┅═•💋زنـاشـویـے 💍•═┅

#رولت #رولت_خرما #توپک #توپک_خرمایی
...
نظرات