عکس باقالی پلو با تن ماهی

باقالی پلو با تن ماهی

۱۵ اردیبهشت ۱
لطفا #ورق# بزنید👈😍
باقالی رو با پوست پختم قشنگ‌نرم شد وقابل خوردن شد 😋😋
ماهی هم تازه خریدم و خودم درست کردم اصلا اهل خرید کنسرو نیستیم همش تازه بهتره
تازه همون تازشم ک اصل نیس 🤕
...