عکس کیک روز معلم
خاطره
۱۹
۱k

کیک روز معلم

۱۵ اردیبهشت ۱
ای کسی که الفبای محبت را بر من هجا نمودی
و راهی سبز را در پیش رویم گشودی روزت مبارک باد...❤💚
...
نظرات