عکس رول دارچینی
❤️atefeh❤️
۲.۶k
۹۴۳

رول دارچینی

۱۸ خرداد ۰۱
کارهایی را بکن که دوست داری ،
جوری باش که دوست داری ،
و راهی را برو که حالت را بهتر می کند !
به اینکه دیگران برایِ تو چه فکری می کنند فکر نکن !
ما اینجا نیستیم که بابِ میلِ دنیا و دیگران باشیم !
ما آمده ایم تا خودمان ،
تعبیرِ رویاهایِ خودمان ،
و برایِ خودمان باشیم …نظرتون چیه پیجمو بدم بهش بره؟؟😂کارای مادرشوهر و بیشتر دوست دارین مثل اینک😒😂
...