عکس اسموتی طالبی

اسموتی طالبی

۱۰ تیر ۰۱
#قرار_گروهی
با تاخیر🥲
💚آشپزی به وقت عشق💚
دیگه چون کامنت های پست قبل سربه فلک کشیده بود این عکس رو که اصلن به دلم نبود و فرستادم
خودم میدونم خیلی زشته پس اگه شما هم نپسندیدین لایک نکنید🙈
...