عکس اسموتی طالبی

اسموتی طالبی

۵ تیر ۰۲
#قرارگروهی_دوستانه
❤آشپزی به وقت عشق❤


🍉 دلم تنگ است برای خانه‌ی مادربزرگ ،
🍉 ﯾﮏ بعد اﺯ ﻇﻬﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،
🍉 باﻏﭽﻪ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺩﻫﯿﻢ ،
🍉 ﻓﺮﺷﯽ بیندﺍﺯﯾﻢ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻮﺍﻥ ،
🍉 ﺑﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮔﻞ
🍉 ﯾــﮏ ﻗـــﺎﭺ ﻫــﻨــﺪﻭﺍﻧــﻪ  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌
🍉 از آن هندوانه‌های قرمز رنگِ شیرین
🍉 که دست خرید پدربزرگ باشد
🍉 و قِل خوردن سیب‌های قرمز
🍉 در حوضِ آبیِ خوشرنگ
🍉 دلم تنگ است ﺑﺮﺍﯼ
🍉 ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﮐﻤﺮ ﺑﺎﺭﯾﮏ
🍉 ﭼﺎی از دست مادربزرگ
🍉 دلم برای خانه‌ی مادربزرگ تنگ است......
نظرات