عکس ترشک آلو وآلبالو
Mrs_rad_73
۴۳۰
۴k

ترشک آلو وآلبالو

۲۵ تیر ۰۱
اینم ترشکای محشرم🤤🤤خیلی خوشمزه و ملس شدن😋😋😜
الو و البالوهاشم ارگانیک واسه باغ خودمونه
جاتون سبز🤤🤤🤤🤤
#ترشک_آلو_آلبالو
...