عکس سمبوسه
_nafiseh.64
۳۳۳
۷.۷k

سمبوسه

۲۶ شهریور ۹۴
هیچ تزیینی به ذهنم نرسید برای این غذا فقط خداییش خوشمزه بودن جاتون خالی بود
...
نظرات