عکس شربت زعفران
باران سجادی
۲۲
۱.۲k

شربت زعفران

۲۸ تیر ۰۱
اگه جایی زن موفقی‌رو دیدی
حتما تحسینش کن
چون برای رسیدن به موفقیت
چندین برابر یه مرد
تلاش کرده....
...
نظرات