عکس شربت آلبالو(سری آخر)
باران سجادی
۱۹
۱.۲k

شربت آلبالو(سری آخر)

۳۱ مرداد ۰۱
هیچ چیز در جهان
به خوبیِ بوی کسی
که دوستش داری نیست....
...
نظرات