شیوه هایی برای پختن ذرت
شیوه هایی برای پختن ذرت

ذرت کباب شده روی زغال و یا گاز:
این امر باعث ایجاد رطوبت اضافه به هنگام پخت می شود. پس از گذشت ۱۵ دقیقه از آب درآورید و آب اضافه را خارج کنید و روی گریل و یا گاز با حرارت متوسط قرار دهید و برای جلوگیری از سوختن هر ۵ دقیقه ذرت را بچرخانید.
پس از پخت، ذرت را که خیلی داغ است با انبری بگیرید و برگ و ابریشم را از آن جدا کنید. اگر خیلی داغ بود می توانید زیر آب ولرم قرار دهید تا راحت تر تمیز شود. کمی کره آب شده و ادویه دلخواه روی آن بمالید و سرو کنید.

پخت ذرت در مایکروفر:
برای پخت در مایکروفر، ذرت را حتما به مدت نیم ساعت قبل از پخت در آب قرار دهید.
در صورت مجهز نبودن مایکروفر به صفحه گردان خودکار، در اواسط مرحله پخت ظرف را بچرخانید. پس از پخت، اگر خیلی داغ بود بگذارید ذرت به مدت ۱۵ دقیقه بماند تا خنک شود یا زیر آب سرد بگیرید.
از تازه بودن ذرت اطمینان حاصل کنید. برگ ها باید سبز و نرم و ابریشم آن خشک باشد.
ذرت تازه را طی ۲۴ ساعت از زمان خرید بپزید.
افزودن نمک در آب به هنگام پخت نیز باعث سفت شدن دانه ذرت می شود.