عکس ترشی کلم قرمز فوری
↯مریمے↯
۰
۱.۵k

ترشی کلم قرمز فوری

۵ شهریور ۰۱
🔒ببخشید کامنتارومیبندم🔒
بادستورتاراجون😍😘
همیشه بادستورایشون درست میکنم گفتم یه عکسی هم برای شما بفرستم رنگ قشنگشوببینید رنگ کلمه دیدم خیلی خوش رنگه دیگه آب لبوهم اضافه نکردم😍😋
خیلی فوری وخوشمزه👌❤️😍😋
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/147c7b23eb101f33a57fb03dd8eb4342

راستی اون آویز kitchenروخودم درست کردم😎 (البته با الگوبرداری ازعکس نت)

خیلی خیلی ممنونم که کارای ساده منوقابل لایک میدونید🙏🙏🙏
...