عکس خوراک لوبیا و برنج و مخلفات
مامان سالارم
۸۶۵
۳.۴k

خوراک لوبیا و برنج و مخلفات

۱۸ شهریور ۰۱
#خیرات_اموات
خدا همه ی ما و امواتمون رحمت کنه🙏🙏🌿
ما رسم بر این داریم ک اگه فاتحه ای بشه تا ۷ روز اول مردم میپزن و میبرن براشون البته روز سوم و هفتم خوده عزادار میزبان هس و پخت پز
برا روز سوم و هفتم میتونیم صبحانه یا شام ببریم.اما نهار ن
چونکه عزادار جون و دل پخت و پز نداره خودمون ب رسم خیرات مهربونی یا هرچیزی ک اسمشو میزارین غذا میپزیم میبریم البته ن ب تعداد خیلی زیاد ولی در حد ۲۰ الی ۳۰ نفر باید غذامون برسه🙏🙏
...
نظرات