عکس کیک اسفنجی
delsa
۴۵
۹۴۱

کیک اسفنجی

۳۰ آبان ۰۱
ی مینی کیک دیگه
عکس چاپی هست که روی کیک چسبوندم.
بقیه ابزار هم دست ساز خودم هست😊
...
نظرات