عکس ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۵ آذر ۰۱
به خدا اعتماد کن
به زمانبندی های یش
و به حکمتش
شاید بعضی اتفاقات
برات خوش نباشه و صبرت رو از دست بدی
و ناامید بشی
ولی بعدها به حکمت و معنایش پی میبری
اونوقته که میفهمی
باید اینطوری میشده تا
به اینجایی که هستی برسی
پس در مقابل موانع و مشکلات صبور باش
و امیدت رو از دست نده
شاید خدا چیزهای بهتری رو
برات در نظر داره.

*(🌸)اللّهُمَّ*
*✨(🌸)صَلِّ*
*✨✨(🌸)عَلَی*
*✨✨✨(🌸)مُحَمَّدٍ*
*✨✨✨✨(🌸)وَ آلِ*
*✨✨✨✨✨(🌸) مُحَمَّدٍ*
*✨✨✨✨(🌸)وَ عَجِّلْ*
*✨✨✨(🌸)فَرَجَهُمْ*
🍃🌸🌸🍃
...
نظرات