عکس آش رشته
نو عروس
۲۵
۳۸۰

آش رشته

۱۰ دی ۰۱
آش رشته تنها جایی بود که گیاهان موفق شدن

بدون کمک گوشت و خودشون به تنهایی طعم مطبوعی تولید کنن! . . . . . . .

بقیه تجربه هاشون به شکست مطلق منجر شد!|


#آش
#آش رشته
#آشپزی
#ایده
...
نظرات