عکس پاپسیکلزوکندی بار
فاطمه نوری
۱۹
۶۸۳

پاپسیکلزوکندی بار

۵ بهمن ۰۱
هرگز نگو”خسته ام..!”زیرا اثبات میکنی ضعیفی؛ بگو..نیاز به استراحت دارم.

هرگز نگو..”نمی توانم..!”

زیرا توانت را انکار میکنی؛بگو….سعی ام را میکنم.

هرگز نگو”خدایا پس کی؟؟؟!”

زیرا برای خداوند، تعیین تکلیف میکنی؛بگو..خدایا بر صبوریم بیفزا.

هرگز نگو”حوصله ندارم..!” زیرا…برای سعادتت ایجاد محدودیت میکنی؛ بگو..باشد برای وقتی

دیگر..

هرگز نگو”شانس ندارم..!”

زیرا به محبوبیتت در عالم، بی حرمتی میکنی؛بگو..حق من محفوظ است!
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
خروجی زیبای کلاس حضوری پاپسیکلز وخرس سوپرایز در اصفهان
...
نظرات