عکس چای لاته
at.dr
۲۸۳
۹۷۳

چای لاته

۱۹ بهمن ۰۱
هر وقت ناامیدی خواست تو دلتون خونه کنه، این قسمت از کتاب کیمیاگر رو با خودتون تکرار کنید که میگه:
"هر کس که باشی یا هر کاری که انجام دهی وقتی واقعا از صمیم قلب چیزی را بخواهی، آنگاه این خواسته‌ی تو از روح جهان سرچشمه می‌گیرد و تو مأمور انجام آن بر روی زمین می‌شوی...
...
نظرات