عکس خاگینه متفاوت
٫ سید
۶۱
۴۸۹

خاگینه متفاوت

۸ فروردین ۰۲
جهت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات 💗،
آنگاه کہ‌ دوست دارۍ
هموارھ کسے بہ‌ یادت باشد،
به یاد من باش که من همیشه به یاد توام . .🫀☁️

- از طرف‌بھترین‌دوست‌تو
[سوره‌بقره‌آیہ‌152]
...
نظرات