عکس بورک گوشت
♥️Orkideh♥️
۱۹۸
۹۵۳

بورک گوشت

۱۰ فروردین ۰۲
وقتی خدا بخواد بزرگی آدم رو اندازه بگیره، مترو به جای قدش، دورِ قلبش میگیره...🌱🌱🌻
...