عکس #حلوا تارت سفره افطارم نذر امام حسن ع
fateme farookh
۱۱
۷۹۴

#حلوا تارت سفره افطارم نذر امام حسن ع

۱۷ فروردین ۰۲
امشب فامیلای همسری خونمونن
یکمی استرس دارم
خیلی با بچه مهمونی دادن سخته ولی گفتم دعوت کنم هم نذری بدم هم ی دفعه ای شه
برا افطار کیک الویه و ناگت گذاشتم برا شامم جوجه.
...
نظرات