عکس مربا توت فرنگی
یاسمین
۲۳
۱.۲k

مربا توت فرنگی

۲۷ فروردین ۰۲
#مربا_توت_فرنگی
#شربت_توت_فرنگی


*#داستان_آموزنده*

کشاورزی الاغ پیری داشت🐴
که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد🕳 کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند🏜 تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود❗️ مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند 🪣 اما الاغ هر بار خاک های روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، سعی می کرد روی خاک ها بایستد. روستایی ها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند 🐴و الاغ هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد ...

*نتیجه اخلاقی : مشکلات، مانند تلی از خاک بر سر ما می ریزند🙃 و ما همواره دو انتخاب داریم: اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کنند🤕 و دوم اینکه از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود!🪜😌*
...
نظرات