عکس دال عدس
باران سجادی
۲۲
۱.۲k

دال عدس

۱۸ تیر ۰۲
حواسم پرتِ زیبایی ات شد.‌.
منِ دست و پا چلفتی
نصفِ بیشترِ شعرم را
ریختم زمین!
فقط ماند...
یک دوستت دارمِ ساده...!
...
نظرات