عکس موس موز و دارچین
یاسمین
۴۲
۱.۱k

موس موز و دارچین

۲۸ تیر ۰۲
من با این جمله زندگی میکنم
《زور خدا از همه بیشتره》
خدایاشکرت که هوامو داری


#موس_موز
#دسر
...
نظرات