عکس #نان_لواش_سبوسدار_خانگی
زهرا
۳۳
۳۸۶

#نان_لواش_سبوسدار_خانگی

۱۲ شهریور ۰۲
وقتی حرف می زنیم، بیشتر می خواهیم خودمان را قانع کنیم تا دیگران را.
کسی که قانع شده باشد،
کسی که به اندیشه های خود ایمان داشته باشد، اصلا حرف نمی زند…!
فریدون تنکابنی

#نان#نان_خونگی#نان_داغ#نان_تافتون#نان_سالم#نوستالژی#نان_لواش#نان_و_خمیر#نان_سبوسدار#نان_خانگی
...
نظرات