عکس کیک هل وگردو
یاسی و مامان

کیک هل وگردو یاسی و مامان

۱۴ مهر ۰۲
چه تاثیر دلنشینی دارد
«غصه نخور،درست میشود» گفتن های مادرم
اثرش را هزار قرص آرامش بخش قوی ندارد...
#خدایا_شکرت
#کیک_گردو
#گیک_هل
#مادرهاعاشقترند
💖
...
نظرات