عکس قوروت شورباسی (شوربای کشک)
نجمه
۵
۲۷۵

قوروت شورباسی (شوربای کشک)

۸ آبان ۰۲
https://sarashpazpapion.com/recipe/c0803dac2f60e4d59df00c6bd31c7914
با دستور پخت aysssel
...
نظرات