عکس نان تست فرانسوی(فرنچ تست)
گندم
۰
۸۴۰

نان تست فرانسوی(فرنچ تست)

۱۸ آبان ۰۲
توجایی که میخوای باشی نیستی!
احساس میکنی باید یه جای دیگه باشی؟
بله درسته🤔
فکر کن بایه بشکن میتونی بری جایی که میخوای...
مطمئنم بازم همین احساس روخواهی داشت اینکه درجای درستی نیستی...
نکته اینجاست که تونبایداینقدر به فکر اونجایی باشی که میخوای باشی...
که فراموش کنی از جایی که هستی لذت ببری...
منظورت چیه؟؟؟
دست از نگران بودن برای چیزایی که اختیارش رو نداری بردار...
یکم زندگی کن
#صبحانه #عصرانه #تست #شیرینی #کیک
...