عکس جوجه
دسپخت بی بی
۶۲
۲۵۱

جوجه

۱۷ بهمن ۰۲
زندگے واقعا بسیار ساده است !
از هر دست بدهیم ،
از همان دست می‌گیریم !
هرطوری ڪه درباره‌ے خود بیندیشیم ،
برایمان به واقعیت مبدل می‌شود .
من معتقدم ڪه هرڪسے از جمله من ،
مسئول همه اتفاقات خوب
و یا بد در زندگیش است …!
#جوجه #دستپخت #بی_بی #گوجه #لیمو #کباب
...
نظرات