عکس هفت سین ۱۴۰۳
fatima.gh
۲۰
۱۱۱

هفت سین ۱۴۰۳

۲ فروردین ۰۳
هنگام بهار اسـت و جهان چون بت فرخار
خیز ای بت فرخار بیار آن گل بیخار
در پرتو الطاف ایزد منان
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک
و بهار شوق انگیز
بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد
لبتان پر خنده قلب تان از مهر آکنده
دولتتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد
...
نظرات