عکس سالاد فصل
شیما
۳۰
۷۰۰

سالاد فصل

۲۹ آبان ۹۴
به خود م گفتم بزار یه عکس از سالاد هام بزارم ببینم چقدر موردتوجه شما قرار میگیره
الکی مثلا من نمیدونم کارهام بیشتر از 70 -80 تا لایک نمی گیره
...
نظرات