عکس ميز تولد همسرم
دايان
۳۵
۵۱۷

ميز تولد همسرم

۲ اسفند ۹۴
کيک رو ک از بيرون گرفتم
ژله خرده شيشه ک رنگاش تيره بود ق شش نگ معلوم نيس
پای سيب
کاستر د
تزين ميوها رو خودم انجام دادم
دوستاشو دعوت کردم خودش خبر نداشت تو اتاق بودن يهو صداش زدم اومد کلی ذوق کرد و تو شوک بود چون بهش گفته بودم ک امسال هيچ برنامه ایی نداريم
اولش ی جوری شد اما ديد ک اينجوری کردم کلی ذوق کرد
حالا پرحرفی کردم شرمنده
چطوره ؟
چنتا لايک ميخوره ؟
...
نظرات