عکس  حلوا دورنگ
kimia*68*yazd
۶۹
۸۷۲

حلوا دورنگ

۲۵ خرداد ۹۵
برای بار اول دورنگ درست کردم.به نظرم روغنش کم بود.برای افطار روز پنجم.سرسفرهای افطارتون التماس دعا دوستای گلم.
...
نظرات