عکس کرم کارامل 2
سارا
۸۵
۱.۸k

کرم کارامل 2

۲۳ مهر ۹۵
ایاک نعبد و ایاک نستعين
خطا از من است، میدانم
از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد"
اما به دیگران هم دل سپرده ام
از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین"
اما به دیگران هم تکیه کرده ام
اما رهایم نکن
بیش از همیشه دلتنگم
به اندازه ی تمام روزهای نبودنم
...
نظرات