عکس لواشک مخلوط
فرشته
۲۱۹
۲.۲k

لواشک مخلوط

۲۶ آبان ۹۵

اهل آرامش که شدی
شاد کردن دیگران
بیشتر از شاد بودن خودت
به دلت میچسبد
آرامش سهم دل هاییست
که نگاهشان به نگاه خداست
...
نظرات