عکس حکاکی میوه شب یلدای ما
فقط خدا
۸
۵۸۲

حکاکی میوه شب یلدای ما

۳ دی ۹۵
یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.
...
نظرات