عکس کلمپه کرمان
مانیا65
۶۸
۹۲۱

کلمپه کرمان

۲۶ اسفند ۹۵
سلام عزیزانم، من ب اندازه 1 گردو از خمیر برداشتم وسطش با انگشت فشار دادم خرما گذاشتم گردش کردم مهر زدم،
...
نظرات