بخار‌پز کردن
بخار‌پز کردن

روش بخار‌پز کردن به این صورت است که غذا را در ظرفی سوراخ‌دار بر روی تابه ای گود یا قابلمه ای حاوی آب‌جوش قرار دهید و درِ آن را بگذارید تا به‌وسیله بخار پخته شود‌. قبل از اضافه کردن مواد غذایی حتماً باید آب به نقطه جوش و به حالت بخار شدن رسیده باشد‌. آب در حال جوش نباید با کفِ بخارپز در تماس باشد.، توجه داشته باشید که وقتی درپوش را برمی‌دارید، شدت حرارت، باعث سوختگی عمیقِ دست یا صورت نشود‌.