عکس مربای بهار نارنج
vida.k
۲۹
۶۰۹

مربای بهار نارنج

۴ اردیبهشت ۹۶
بوی امید آورد عطر خوش بهاران
نقش بهشت دارد دامان کوهساران
از باغهای شیراز عطر بهار نارنج
آرد پیام مستی بر جان هوشیاران
#مربابهارنارنج
#مربا #بهار_نارنج #مربا_بهار_نارنج
...
نظرات