عکس نوشیدنی مارگاریتا
#یک نوشیدنی فوق العاده عالی برای روزهای گرم تابستانی
بااین نوشیدنی بهشتی لبخندیک شادی بینظیررامهمان لبهای عزیزانتان کنید. دوستان مهربان این نوشیدنی اکنون دراکثرکافی شاپهاورستورانهای معروف به قیمت گزافی داره سرومیشه ولی باوجوداین رسپی عالی که از طرف یک دوست باوفابه دستم رسیده وباشمابه اشتراک گذاشتم خیلی راحت وسریع وصدالبته باقیمتی مناسب میتونیداین نوشیدنی لذت بخش وگوارارابرای عزیزانتون تهیه کنیدودرکنارهم لذت ببرید.
گوارای وجودنازنینتان 🍸💚
...
مواد لازم

نوشیدنی مارگاریتا

۳
مواد اصلی
شکر سفید
سه چهارم پیمانه
آب لیمو ترش تازه
یک دوم پیمانه
نعنا تازه
یک ویک دوم پیمانه
یخ
۹ قطعه
آب سرد
یک دوم پیمانه
کلمات کلیدی

نوشیدنی مارگاریتا

نوشیدنی نوشیدنی سرد نوشیدنی تابستان نوشیدنی نعنا
طرز تهیه

نوشیدنی مارگاریتا

درجه سختی
زمان تهیه ۱۵
دقیقه
زمان پخت ۰
دقیقه
۱
درابتداشکرراداخل دستگاه مخلوط کن بریزیدوبعدازآن آبلیموی تازه راروی شکرریخته درمخلوط کن راببندیدوبادکمه شماره یک (۱)دستگاه به مدت یک دقیقه مخلوط کنید.
۲
بعدازاینکه شکروآبلیموباهم مخلوط شدندحالانعنارااضافه میکنیم واینباردودقیقه مخلوط میکنیم تانعناباشکروآبلیموخوب مخلوط شوندونعناکاملاپوره شود.
۳
دراین مرحله قطعه های یخ را اضافه میکنیم. البته توجه داشته باشیددستگاه مخلوط کن شماقابلیت خردکردن یخ راداشته باشددرغیراینصورت ازقبل یخهاراباکوشتکوب دریک ظرف مناسب خردکنیدوبعدبه مخلوط نعناوشکروآبلیمواضافه کنیدوحدودیک دقیقه بادکمه شماره یک مخلوط کنید.
۴
در مرحله آخر آب سردرااضافه کنید(درصورت تمایل میتوانیدازسودا {آب گازدار} استفاده کنید) ودوباره بعدازیک دقیقه مخلوط کردن نوشیدنی معطروگوارای شماآماده سرومیباشد. نوشیدنی رابین سه لیوان تقسیم کنیدوبایک برش حلقه لیموترش وچندبرگ نعناتزیین کنید. برای زیبایی بیشترمیتوانیدبه جای قاشق شربت خوری ازنی ضخیم برای نوشیدن استفاده کنید.
۵
امیدوارم این نوشیدنی گواراراتهیه کنیدوازنوشیدن آن درکنارعزیزانتان نهایت لذت راببریدودرصورت رضایت برای شادی روح همه مسافران آسمانی وپدرومادراین حقیرصلواتی نثارکنید. سپاسگزارم. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥰
تصاویر مراحل تهیه

نوشیدنی مارگاریتا

بیشتر
سایر نکات

نوشیدنی مارگاریتا

به جای شکر می توانید از پودر نبات بسیار نرم استفاده کنید.به اینصورت که نبات رادرهاون بکوبیدتاکاملاخردشودسپس درآسیاب برقی آسیاب کنیدتاکاملاپودرشودوبعدیکی دوبارازالک ردکنیدتامطمین شویدتکه ای درآن باقی نمانده سپس به جای شکراستفاده کنیدیاحتی میتوانیدازعسل به عنوان شیرین کننده استفاده کنید.
مقدارشیرینی این نوشیدنی برحسب ذایقه شمامیتواندکم یازیادشود.
حتما از آبلیموی ترش تازه استفاده کنید. آبلیموی بازاری اصلا مناسب این نوشیدنی نمی باشد.
اگرازطعم تلخ لیمولذت میبریدمیتوانیدموقعی که شکروآبلیمورامیخواهیدمخلوط کنیدیک عددلیموترش راباپوست برش های کوچک بزنیدودرمخلوط کن بریزیدتاهمراه باشکروآبلیموخوب مخلوط شودواسانس آن خارج گردد.
اگر مثل این جانب عاشق طعم نعنا هستید پیشنهاد می کنم حتما از نعنا فلفلی استفاده کنید.
اگر قالب یخ شما حفره‌های کوچک دارد، تعداد قطعه‌های یخ را بیشتر کنید.
آب یاآب گازدار(سودا) بایدکاملاسردباشد.
دراینجاپیمانه من لیوان دسته دارفرانسوی بودولی شمامیتوانیدهرنوع لیوانی که داشتیدپیمانه قراردهیدوهمه موادراباهمان لیوان اندازه گیری کنیدکه برحسب اندازه لیوانی که استفاده میکنیدمقداربرای تعدادلیوانهاکم یازیادخواهدشد.
تلاش کردم تمام نکات ریزی راکه خودم ازدوستم که کافی شاپ دارندواین نوشیدنی راسرومیکنندیادگرفتم موبه موبرای شماعزیزان مهربان بنویسم ولی بازهم اگرسوالی بودزیردستوردرکامنت برایم بنویسیدکه باکمال میل پاسخگوخواهم بود.
به جرئت میتوان گفت این نوشیدنی یکی ازبینظیرترین نوشیدنیهایی است که سرومیشودوطرفداران بسیارزیادی دارد. عطرخوشایندنعنامخلوط باعطرلیموی تازه نسیم بهشت رابرای شمابه ارمغان می آورد. نوش جان
عکس و تصاویر ارسالی از نوشیدنی مارگاریتا
نظرات دستور پخت

نوشیدنی مارگاریتا