دستور پختی یافت نشد

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
🎀سلام به صفحه ی پاپیونی من خوش اومدید🎀 ناشنوا باش، وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند....
اهل آبادان_آموزگار
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
پیش به سوی موفقیت مطلق.....🚀🚀🚀
من یک مسلمانم اسلام دین کاملیه اما من کامل نیستم اگه اشتباهی از من سر زد اونو به من نسبت بدهید نه به دینم😊
کاربر فعال سرآشپز پاپیون