نگین شفيعي
نگین شفيعي
لواشک
نگین شفيعي
۲۰

لواشک

۱۴ مرداد ۹۸
...
جوجه کباب
نگین شفيعي
۱۰

جوجه کباب

۱۳ مرداد ۹۸
پلو و کباب بال
نگین شفيعي
۱۳

پلو و کباب بال

۱۷ تیر ۹۸
کیك سابله
نگین شفيعي
۱۴

کیك سابله

۹ تیر ۹۸
سالاد بقچه اي
نگین شفيعي
۱۴

سالاد بقچه اي

۶ تیر ۹۸
پلو و جوجه کباب
نگین شفيعي
۶

پلو و جوجه کباب

۳۰ خرداد ۹۸
پلو و مرغ بریان
نگین شفيعي
۱۰

پلو و مرغ بریان

۲۸ اردیبهشت ۹۸
سفره شب یلدا
نگین شفيعي
۱۰

سفره شب یلدا

۶ دی ۹۷
_happy yalda...😸❤🍁
...
پلو و قرمه سبزی
نگین شفيعي
۲۹

پلو و قرمه سبزی

۱۷ آبان ۹۷
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩم
ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ هستی ؟؟
ﻣﻦ : شهریور
ﺭﻓﺖ......
ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯼ ؟
ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻟﯿﺎﻗﺘﺘﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ شهریور...😀😂😍
...
سفره مهمانی
نگین شفيعي
۶۱

سفره مهمانی

۲۵ شهریور ۹۷
مشاهده موارد بیشتر