جگروز

۲ خرداد ۹۹
۳.۴k
نگم براتون😍😍😍😍 #جگر وز لرستانی
اون پرده گوسفندیه. پرده دور شکم گوسفند ک این فوق العاده میکنه طعم این غذارو
...
نظرات