ایده های تزیین کیک تولد

۲۷ مهر ۰۱
۳۵.۶k
جوکر یه دیالوگی داشت که میگفت:

«من لبخند میزنم که دردامو پنهان کنم و آرزومه یه‌روز، یکی بیاد نگام کنه و بفهمه همه‌چی دروغه»
...
نظرات