برش پنیر
پنیر خوشمزه
لبنیات
نیلوفر
۹ اسفند ۹۵
پنیر خوشمزه
برای برش پنیر می‌توانید از نخ تمیز قرقره استفاده کنید. اگر پنیر تازه را در ماست تازه چند ساعتی نگاهداری کنید پنیر خوشمزه تری به دست می‌آورید. پنیر خشک شده خود را با خواباندن در دوغ غلیظ می‌توانید دوباره تازه ...
۱.۳k
۲۱